1/ cài đặt lớp THÍ SINH có các thuộc tính: số báo danh, họ và tên, toán, lí, hóa và các phương thức: tạo, hủy, nhập: số báo danh đưa ra từ ngoài vào đảm bảo thuộc tính khóa, xem, tổng:trả về tổng điểm, trúng tuyển: trả về 1 nếu trúng tuyển, trả về 0 với điều kiện trúng tuyển là tổng điểm >=16 không có môn nào điểm 0.
2/ Áp dụng:
-Nhập danh sách điểm N thí sinh, N nguyên dương nhập từ bàn phím
-In danh sách điểm thí sinh ra màn hình gồm các thông tin:SBD, họ và tên, toán, lí, hóa và tổng điểm.
-in ra danh sách trúng tuyển.