hiện giờ em dang bị 17 lỗi có mã ban đầu như thế này , đã search google đủ kiểu mà vẫn không giải quyết dc vấn để em giờ chỉ còn cách đăng vào đây mong tim dc sự trợ giúp
đây là anh mà em đã chụp