em đăng lần này là lần thứ 2 vì không hiểu sao lânf thứ nhất bi mất bài hình ảnh lỗi đây a

mong các anh chị chỉ giáo ạ