Các pro ơi giúp e với, hiện e đang làm 1 bài tập lớn liên quan đến sinh số ngẫu nhiên phân bố đêu về phương pháp hồi quy tuyến tinh và phương pháp kết hợp. có pro nào giúp e về vấn đề này với ạ !
e có 2 tài liệu về vấn đề này nhưng mà không hiểu. pro10 hum qua giúp e với!