Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  Thắc mắc về Danh Sách Liên Kết Đơn

  Đề bài: Tạo một danh sách liên kết đơn, biết rằng thành phần dữ liệu của một nút là một số nguyên dương, việc nhập kết thúc khi ta nhập 1 số âm.

  Cho mình hỏi với đề bài trên đoạn code của mình sai ở đâu mà khi chạy nó báo lỗi " Biến "x" được sd mà không khởi tạo. Mong ACE giúp mình với phần DSLK mình còn gà lắm !
  Mã:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  #include<stdlib.h>
  struct NODE
  {
  	int Info;
  	struct NODE* next;
  };
  struct LIST
  {
  	NODE head;
  	NODE tail;
  };
  NODE* CreatNode(int x)
  {
  	NODE *p;
  	p = new NODE;
  	if(p == NULL) exit(1);
  	p->Info = x;
  	p->next = NULL;
  	return p;
  }
  void Createlist(LIST &L)
  {
  	L.head.next = NULL;
  	L.tail.next = NULL;
  }
  void AddHead(LIST &L,NODE *p)
  {
  	if(L.head.next == NULL)
  	{
  		L.head.next = p;
  		L.tail.next = L.head.next;
  	}
  	else
  	{
  		p->next=L.head.next;
  		L.head.next=p;
  	}
  }
  void AddTail(LIST &L,NODE *p)
  {
  	if(L.head.next == NULL)
  	{
  		L.head.next = p;
  		L.tail.next = L.head.next;
  	}
  	else
  	{
  		L.tail.next = p->next;
  		L.tail.next = p;
  	}
  }
  void input(int x)
  {
  	printf("Nhap thog tin :");
  	scanf("%d",&x);
  }
  void Nhap(LIST &L)
  {
  	int x;
  	do
  	{
  		input(x);
  		NODE *p=CreatNode(x);
  		AddTail(L,p);
  		if(L.tail.Info < 0)
  			break;
  	} while (1);
  }
  void output(int x)
  {
  	printf("
   %d",x);
  }
  void xuat(LIST &L)
  {
  	NODE *p;
  	p=L.head.next;
  	while(p!=NULL)
  	{
  		output(p->Info);
  		p=p->next;
  	}
  }
  void menu()
  {
  	LIST L;
  	NODE *p;
  	int x;
  	char chon;
  	Createlist(L);
  	do
  	{
  		printf("\t\t\tMENU
  ");
  		printf("
   1. Nhap Danh Sach");
  		printf("
   2. Xuat Danh Sach
  ");
  		chon=getch();
  		switch (chon)
  		{
  			case '1':{ Nhap(L); break;}
  			case '2':{ xuat(L); break;}		 
  		}
  	}
  	while (chon!=0);
  }
  void main()
  {
  	while (1)
  	{
  		menu();
  		getch();
  	}
  }

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Mã:
  void input(int x)
  {
  	printf("Nhap thog tin :");
  	scanf("%d",&x);
  }
  Mã:
  void input(int &x)
  {
  	printf("Nhap thog tin :");
  	scanf("%d",&x);
  }

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •