mình có một bài tập của thầy yêu cầu viết chương trình dò vé số từ các tỉnh thành sẵn trong file text, để dò được người dùng phải nhập theo cú pháp : TênTinh_số cần dò, với số cần dò là 1 số có 6 chữ số.
Kết quả dò số bao gồm 8 giải. Mỗi giải là một con số. Giải 7 là một số có 2 chữ số. Giải 6 là một số có 3 chữ số. Giải 5 là một số có 4 chữ số. Giải 4, 3, 2, 1 mỗi giải là một số có 5 chữ số. giải đặc biệt có 6 chữ số. Với yêu cầu xuất ra màn hình thông báo kết quả dò số: không trúng hoặc trúng giải mấy.
Mình không biết cách dò mong mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn