Mình viết tiếng việt nhưng mà khi xuất ra cmd thì bị lỗi font ! có cách nào khắc phục đc không mọi người