Mình không biết post ở mục nào nên post vào đây, nếu post sai chỗ mod move dùm mình [IMG]images/smilies/smile.png[/IMG]

Mình đang dùng Visual Studio 2013 và tự nhiên hôm nay vào new project thì nó lại bất bình thường như này, ở chỗ số 1 trước kia có một số dòng chữ giờ mất tiu, ở chỗ số 2 thì có thêm nút next để tuỳ chỉnh thêm. Mà giờ bấm finish thì bị đứng luôn ko làm gì hết, nó chỉ tạo được thư mục project rỗng thôi. (Mình tạo project win 32 console application để viết C++)
Đồng thời mình cũng chả thể nào login vào VS được, cứ bấm vào login thì nó load 1 cái bảng ra trắng bóc thôi =.= Help! MÌnh đang cần lắm.
Lưu ý là mình đã thử uninstall và repair các kểu nhưng vô phương