Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Ngày tham gia
  Feb 2014
  Bài viết
  0

 2. #2

  danh sách liên kết đơn

  mấy bác giúp e bài này vs..
  quản lí thông tin bệnh nhân(tên,mã,ngày nhập viện) sử dụng dslk đơn
  e mới học phần này nên hơi mù mờ
  coi dùm e sao ham xuất nó lại bị lỗi [IMG]images/smilies/Cry.gif[/IMG]

  Mã:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  struct BN
  {
  	int mabn;
  	char tenbn[20];
  	char ngaynhapbv[20];
  };
  struct node
  {
  	BN data;
  	node *next;
  };
  struct DSLK
  {
  	node *first, *last;
  	int sopt;
  };
  
  node* taonode(BN bn)
  {
  	node *p;
  	p=new node;
  	if(p==NULL)
  	{
  		printf("
  KHONG CAP PHAT DUOC");
  		return NULL;
  	}
  	p->data=bn;
  	p->next=NULL;
  	return p;
  }
  void taolist(DSLK &l)
  {
  	l.first=l.last=NULL;
  	l.sopt=0;
  }
  DSLK add_first(DSLK &l, BN bn)
  {
  	node* newnode;
  	newnode=taonode(bn);
  	if(l.first==NULL)
  	l.first=l.last=newnode;
  	else
  	{
  		newnode->next=l.first;
  		l.first=newnode;
  	}
  	l.sopt++;
  }
  void add_giua(DSLK &l, BN bn, int ma)//ham them vao sau phan tu co ma duoc dua vao tu ban phim
  {
  	node *temp =new node;
  	temp=l.first;
  	while(temp!=NULL)
  	{
  		if((temp->data).mabn==ma)
  		{
  			node *newnode=taonode(bn);
  			if(newnode!=NULL)
  			{
  				if(temp->next==NULL)
  					l.last=newnode;
  					newnode->next=temp->next;
  					temp->next=newnode;
  					l.sopt++;
  					return;
  			}
  		}
  		temp=temp->next;
  	}
  	printf("
  Khong Tim Thay Phan Tu De Chen");
  }
  void add_last(DSLK &l, BN bn)
  {
  	int ma;
  	node *newnode=new node;
  	newnode=taonode(bn);
  	if(newnode!=NULL)
  	{
  		if(l.first==NULL)
  			l.first=l.last=newnode;
  		else
  		{
  			l.last->next=newnode;
  			l.last=newnode;
  		}
  		l.sopt++;
  	}
  }
  
  void xuat(DSLK l)
  {
  	node *p;
  	p=l.first;
  	while(p!=NULL)
  	{
  		printf("
  TEN BENH NHAN
  "); 
  		puts((p->data).tenbn);
  		printf("
  MA BENH NHAN
  ");
  		printf("
  %d
  ",(p->data).mabn);
  		printf("
  NGAY NHAP VIEN
  ");
  		puts((p->data).ngaynhapbv);
  		p=p->next;
  	}
  	printf("
  ");
  }
  /*
  BN nhap(BN &bn)
  {
  	BN x;
  	fflush(stdin);
  	printf("
  NHAP TEN BENH NHAN
  ");
  	gets(x.tenbn);
  	fflush(stdin);
  	printf("
  NHAP MA BENH NHAN
  ");
  	scanf("%d",&x.mabn);
  	fflush(stdin);
  	printf("
  NHAP NGAY NHAP VIEN
  ");
  	gets(x.ngaynhapbv);
  	return x;
  }*/
  int main()
  {
  	int chon, ma, chon2;
  	DSLK l;
  	BN x;
  	system("cls");
  	do
  	{
  		printf("
  1.THEM BENH NHAN");
  		printf("
  2.XUAT THONG TIN BENH NHAN");
  		printf("
  3.THOAT
  ");
  		scanf("%d",&chon);
  	}
  	while(!chon);
  	switch(chon)
  	{
  		case 1:
  		do
  		{
  			printf("
   1.THEM DAU");
  			printf("
   2.THEM GIUA");
  			printf("
   3.THEM CUOI
  ");
  			scanf("%d",&chon2);
  		}
  		while(!chon2);
  		switch(chon2)
  		{
  			case 1:
  			taolist(l);		
  			fflush(stdin);
  	printf("
  NHAP TEN BENH NHAN
  ");
  	gets(x.tenbn);
  	fflush(stdin);
  	printf("
  NHAP MA BENH NHAN
  ");
  	scanf("%d",&x.mabn);
  	fflush(stdin);
  	printf("
  NHAP NGAY NHAP VIEN
  ");
  	gets(x.ngaynhapbv);
  			add_first(l,x);
  			main();
  			break;
  			case 2:
  			printf("
  THEM SAU BENH NHAN CO MA~ LA :
  ");
  			scanf("%d",&ma);
  			fflush(stdin);
  	printf("
  NHAP TEN BENH NHAN
  ");
  	gets(x.tenbn);
  	fflush(stdin);
  	printf("
  NHAP MA BENH NHAN
  ");
  	scanf("%d",&x.mabn);
  	fflush(stdin);
  	printf("
  NHAP NGAY NHAP VIEN
  ");
  	gets(x.ngaynhapbv);
  			taolist(l);
  			add_giua(l,x,ma);
  			main();
  			break;
  			case 3:
  			taolist(l);
  			fflush(stdin);
  	printf("
  NHAP TEN BENH NHAN
  ");
  	gets(x.tenbn);
  	fflush(stdin);
  	printf("
  NHAP MA BENH NHAN
  ");
  	scanf("%d",&x.mabn);
  	fflush(stdin);
  	printf("
  NHAP NGAY NHAP VIEN
  ");
  	gets(x.ngaynhapbv);
  			add_last(l,x);
  			main();
  			break;
  						
  		}break;
  		case 2:xuat(l);
  		main();break;
  		case 3:exit(1); break;
  	}
  }

 3. #3
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Đang ở
  Hà Nội
  Bài viết
  0
  Mã:
  DSLK add_first(DSLK &l, BN bn) // hình như không cần có giá trị trả về
  {
  	node* newnode;
  	newnode=taonode(bn);
  	if(l.first==NULL)
  	l.first=l.last=newnode;
  	else
  	{
  		newnode->next=l.first;
  		l.first=newnode;
  	}
  	l.sopt++;
  }
  Mã:
  void add_giua(DSLK &l, BN bn, int ma)//ham them vao sau phan tu co ma duoc dua vao tu ban phim
  {
  	node *temp =new node;
  	temp=l.first;
  	while(temp!=NULL)
  	{
  		if((temp->data).mabn==ma)
  		{
  			node *newnode=taonode(bn);
  			if(newnode!=NULL)
  			{
  				if(temp->next==NULL)// mới add cuối à :D
  				{
                  	addlast(l,newnode);
                  }
                  else if(temp==l.first)
                    addfirst(l,newnode);
                  else // add vào k phải là first và last
                    {
                        newnode->next=temp->next;
                        temp->next=newnode;
                    }
                  return;
  			}
  		}
  		temp=temp->next;
  	}
  	printf("
  Khong Tim Thay Phan Tu De Chen");
  }

 4. #4
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  bạn chạy đươc chưa ???

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •