Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  của bác đây.

  Mã nguồn PHP:
  int insertNode (Tree &T, int x){ if (T) { if (T->Key == x) return 0; // Da ton tai khoa trong cay if (T->Key > x) return insertNode (T->pLeft,x); else return insertNode (T->pRight,x); } else { T = new TNode; if (T == NULL) // Het bo nho { cout << "
  Het bo nho"; return -1; } T -> Key = x; T -> pLeft = NULL; T -> pRight = NULL; return 1; }}int insertTNode (Tree &T, TNode *a) // Mình debug th?y hàm này có v?n d?, mà không nh?n ra v?n d? ? dâu m?c dù tuong t? hàm trên{ if (T) { if (T->Key == a->Key) return 0; if (T->Key > a->Key) insertTNode (T->pLeft,a); else insertTNode (T->pRight,a); } else { T = new TNode; if (T == NULL) { cout << "
  Thieu bo nho"; return -1; } T->Key = a->Key; T->pLeft = NULL; T->pRight = NULL; return 1; }}  

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Thank cậu nhiều nhé.

 3. #3
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  Thắc mắc về thuật toán chèn vào cây nhị phân

  Chào mọi người, mình có bài tập thắc mắc mong mọi người giải thích giùm mình

  Mã:
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
  
  using namespace std;
  typedef struct tagTNode
  {
  	int Key;
  	struct tagTNode* pLeft;
  	struct tagTNode* pRight;
  }TNode;
  typedef TNode* Tree;
  
  
  TNode *CreateTNode (int x)
  {
  	TNode *p;
  	p = new TNode;
  	if (p == NULL)
  	{
  		cout << "
  Het bo nho";
  		getch ();
  		exit (1);
  	}
  	p -> pLeft = NULL;
  	p -> pRight = NULL;
  	p -> Key = x;
  	return p;
  }
  
  int insertNode (Tree &T, int x)
  {
  	if (T)
  	{
  		if (T->Key == x) return 0;    // Da ton tai khoa trong cay
  		if (T->Key > x) return insertNode (T->pLeft,x);
  		else
  			return insertNode (T->pRight,x);
  	}
  	T = new TNode;
  	if (T == NULL)         // Het bo nho
  	{
  		cout << "
  Het bo nho";
  		return -1;
  	}    
  	T -> Key = x;
  	T -> pLeft = NULL;
  	T -> pRight = NULL;
  	return 1;
  }
  
  int insertTNode (Tree &T, TNode *a)      // Mình debug thấy hàm này có vấn đề, mà không nhận ra vấn đề ở đâu mặc dù tuơng tự hàm trên
  {
  	if (T)
  	{
  		if (T->Key == a->Key) return 0;
  		if (T->Key > a->Key) insertTNode (T->pLeft,a);
  		else 
  			insertTNode (T->pRight,a);
  	}
  	T = new TNode;
  	if (T == NULL)
  	{
  		cout << "
  Thieu bo nho";
  		return -1;
  	}
  	T->Key = a->Key;
  	T->pLeft = NULL;
  	T->pRight = NULL;
  	return 1;
  }
  int main ()
  {
  	Tree T = NULL;
  	T = CreateTNode (0);
  	TNode *a = CreateTNode (3);
  	insertNode (T,1);
  	insertNode (T,2);
  	insertTNode (T,a);
  
  	TNode *p = T;
  	while (p != NULL)
  	{
  		cout << p->Key << " ";
  		p = p->pRight;
  	}
  
  	getch ();
  	return 0;
  }
  Kết quả mình muốn in ra là 0 1 2 3, nhưng chạy thì chỉ ra mỗi 3. Mong mọi người giúp đỡ. Thank all!

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •