Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Day Fibonacci

 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  Day Fibonacci

  minh moi vao nganh mong cac bac chi giao dum:
  Nhu the nay: cho mot day cac so nguyen a1, .........., an(n<=100). Hay tim trong day a mot day fibonacci dai nhat.

  vi du: mot day gom: 1 1 2 4 5 8 13 21 34
  Vay thi day Fibonacci day nhat la: 5 8 13 21 34 [IMG]images/smilies/icon_question.gif[/IMG]

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Cái này dùng counting sort là chắc ăn.

 3. #3
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Thanks nha! để tôi tìm counting sort xem sao.

 4. #4
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Đây là code của mình! Các bạn nào có phương pháp nào hay hơn thi post lên cho mọi người cùng tham khảo nha!
  Đoạn code này chỉ là ý tưởng riêng của mình, ai có ý tưởng tốt hơn thì cùng post lên cho mọi người cùng tham khảo..........

  #include<iostream>
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<process.h>
  using namespace std;


  class Fibonacci
  {
  public:
  int max1,max2;
  int vt;
  int n,a[100];
  int b[100],d;
  int b1[100],d1;
  int max;
  public:
  void nhapm();
  friend int ktfb(int t);
  void cat1(int a[],int n, int b[],int *m);
  void cat2(int a[],int n,int b1[],int *m);
  void xuatm();
  int kt1();
  int kt2();
  void kt3();
  void in();
  void chay();
  };
  void Fibonacci::nhapm()
  {
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
  cout<<"
  Nhap phan tu thu "<<i<<": ";
  cin>>a[i];
  }
  }
  int ktfb(int t)
  {
  int x=0,y=1,z=0;
  while(z<t)
  {
  z=x+y;
  x=y;
  y=z;
  }
  if (z==t)
  return 1;
  else
  return 0;
  }
  void Fibonacci::cat1(int a[],int n, int b[],int *m)
  {
  int j=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
  if(ktfb(a[i])==1)
  {
  b[j++]=a[i];
  }
  }
  *m=j;
  }
  void Fibonacci::cat2(int a[],int n,int b1[],int *m)
  {
  int dem=0;
  int j=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
  if(ktfb(a[i])==1)
  dem++;
  else
  {
  b1[j++]=dem;
  dem=0;
  continue;
  }
  }
  b1[j++]=dem;
  *m=j;
  }
  void Fibonacci::xuatm()
  {
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
  cout<<" "<<a[i];
  }
  }
  int Fibonacci::kt1()
  {
  int max11;
  max11=(Fibonacci::b1[0]);
  for(int i=0;i<(Fibonacci::d1);i++)
  if(max11<(Fibonacci::b1[i]))
  max11=(Fibonacci::b1[i]);
  return max11;
  }
  int Fibonacci::kt2()
  {

  if(Fibonacci::max==Fibonacci::b1[0])
  {
  Fibonacci::max1=Fibonacci::b1[0];
  return 1;
  }
  else
  {
  for(int i=0;i<Fibonacci::d1;i++)
  {
  if(Fibonacci::max==Fibonacci::b1[i])
  Fibonacci::max2=Fibonacci::b1[i];
  }
  return 0;
  }
  }
  void Fibonacci::kt3()
  {
  int vt1=0;
  int c=0;
  for(int i=0;i<Fibonacci::d1;i++)
  {
  if(Fibonacci::max==Fibonacci::b1[i])
  {
  vt1=i-1;
  break;
  }
  }
  vt1++;
  for(int i=0;i<vt1;i++)
  {
  c=c+b1[i];
  }
  Fibonacci::vt=c;
  }
  void Fibonacci::in()
  {
  if(kt2()==1)
  {
  cout<<endl;
  for(int i=0;i<Fibonacci::max1;i++)
  {
  cout<<" "<<Fibonacci::b[i];
  }
  cout<<endl;
  system("pause");
  exit(1);
  }
  else
  {
  int dem=1;
  int i=Fibonacci::vt;
  i--;
  cout<<endl;
  while(dem<=Fibonacci::max2)
  {
  i++;
  for(;i<Fibonacci::d; )
  {
  cout<<" "<<Fibonacci::b[i];
  break;
  }
  dem++;
  }
  }
  }
  void Fibonacci::chay()
  {
  cout<<"
  Nhap so phan tu cua mang: ";
  cin>>n;
  Fibonacci::nhapm();
  cout<<"
  Cac phan tu cua mang la:";
  Fibonacci::xuatm();
  Fibonacci::cat1(a,n,b,&d);
  Fibonacci::cat2(a,n,b1,&d1);

  Fibonacci::max=kt1();
  Fibonacci::kt3();
  cout<<"
  Day Fibonacci dai nhat la: ";
  Fibonacci::in();
  cout<<endl;
  system("pause");
  }
  void main()
  {
  Fibonacci f;
  f.chay();
  }

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •