Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Về class

 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  Về class

  Mình có 1 bài tập như sau: xây dựng lớp phân số gồm các thuộc tính : tử số & mẫu số, các phương thức là: nhập phân số, kiểm tra tính hợp lệ của phân số, in phân số ra màn hình, cộng, trừ, nhân, chia, hai phân số bất kì trong n phân số được nhập vào.
  Mình làm 1 hồi xong bài này rồi build thì thấy 25 lỗi. các dạng lỗi là:
  (lỗi 1) 'in' : function does not take 1 parameters.
  (lỗi 2) '-=' : left operand must be l-value.
  (lỗi 3) '/=' : illegal, right operand has type 'int (__thiscall ps::*)(void)'.
  (lỗi 4) '=' : left operand must be l-value.
  Bấy nhiêu lỗi đó thui, mình sửa không được. Các bạn sửa giúp mình và giải thích tại sao lại sửa như thế nhá!
  Dưới đây là các file:

  class.h

  Mã:
  #pragma once class ps {  int ts_,ms_;public:  ps(void);  ~ps(void);  void tm(int ts,int ms);  int tuso();  int mauso();};
  class.cpp

  Mã:
  #include "class.h"#include <iostream> ps::ps(void) {  ts_,ms_;}ps::~ps(void) {}void ps::tm(int ts,int ms) {  this->ts_ = ts;  this->ms_ = ms;}int ps::tuso() {  return this->ts_;}int ps::mauso() {  return this->ms_;}
  file.cpp

  Mã:
  #include <iostream>#include <conio.h>#include "class.h" void nhap(ps *pS, int n);void in(ps *pS, int n);ps rutgon(ps Ps);ps operator+(ps ps1,ps ps2);ps operator-(ps ps1,ps ps2);ps operator*(ps ps1,ps ps2);ps operator/(ps ps1,ps ps2); int main() {  int n,a,b;  aa:std::cout << "Nhap vao so luong phan so: "; std::cin >> n;  ps *Ps = new ps[n+1];  if (Ps == NULL) {    std::cout << "Cap phat bo nho bi loi! ";    getch();    system("cls");    goto aa;  }  nhap(Ps,n);  std::cout << "
  Cac phan so vua nhap:
  ";  for (int i = 1; i <= n; i++) {    in(Ps[i]);// (lỗi 1)    std::cout << '
  ';  }  std::cout << "
  Ban muon thuc hien phep tinh voi cac phan so nao? (<Gia tri ps1><dau cach><gia tri ps2>) ";  std::cin >> a >> b;  in(Ps[a]); std::cout << " + "; in(Ps[b]); std::cout << " = "; in(Ps[a] + Ps[b]); std::cout << '
  ';//(lỗi 1)  in(Ps[a]); std::cout << " - "; in(Ps[b]); std::cout << " = "; in(Ps[a] - Ps[b]); std::cout << '
  ';//(lỗi 1)  in(Ps[a]); std::cout << " * "; in(Ps[b]); std::cout << " = "; in(Ps[a] * Ps[b]); std::cout << '
  ';//(lỗi 1)  if (Ps[b].tuso() == 0)     std::cout << "Phep chia bi loi
  ";  else{    in(Ps[a]); std::cout << " / "; in(Ps[b]); std::cout << " = "; in(Ps[a] / Ps[b]); std::cout << '
  ';//(lỗi 1)}  getch();  return 0;} void nhap(ps *pS, int n) {  int t,m;  for (int i = 1; i <= n; i++) {    t:std::cout << "Nhap phan so thu " << i << "<tu so><dau cach><mauso> : ";    std::cin >> t >> m;    while (m == 0) {      std::cout << "Mau so khong the bang 0 vui long nhap lai.
  ";      goto t;    }    pS[i].tm(t,m);  }}void in(ps &pS) {    std::cout << pS.tuso() << "/" << pS.mauso();}ps rutgon(ps Ps) {  ps ps1 = Ps;  while (ps1.tuso() != ps1.mauso()) {    if (ps1.tuso() > ps1.mauso()) ps1.tuso() -=ps1.mauso();// (lỗi 2)    else ps1.mauso() -= ps1.tuso();// (lỗi 2)  }  Ps.tuso() /= ps1.tuso();// (lỗi 3)  Ps.mauso() /= ps1.mauso(); //(lỗi 3)  return Ps;}ps operator+ (ps ps1, ps ps2) {  ps Ps;  Ps.tuso() = ps1.tuso() * ps2.mauso() + ps2.tuso() * ps1.mauso();// (lỗi 4)  Ps.mauso() = ps1.mauso() * ps2.mauso(); // (lỗi 4)  return rutgon(Ps);}ps operator- (ps ps1, ps ps2) {  ps Ps;  Ps.tuso() = ps1.tuso() * ps2.mauso() - ps2.tuso() * ps1.mauso();// (lỗi 4)  Ps.mauso() = ps1.mauso() * ps2.mauso(); // (lỗi 4)  return rutgon(Ps);}ps operator* (ps ps1, ps ps2) {  ps Ps;  Ps.tuso() = ps1.tuso() * ps2.tuso();// (lỗi 4)  Ps.mauso() = ps1.mauso() * ps2.tuso(); // (lỗi 4)  return rutgon(Ps);}ps operator/ (ps ps1, ps ps2) {  ps Ps;  Ps.tuso() = ps1.tuso() * ps2.mauso(); // (lỗi 4)  Ps.mauso() = ps1.mauso() * ps2.tuso();// (lỗi 4)  return rutgon(Ps);}
  Mong các bạn giúp mình.

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  (lỗi 1) 'in' : function does not take 1 parameters.
  void in(ps *pS, int n);// 2 parameters
  void in(ps &pS) {// sao chỗ này lại có 1
  std::cout << pS.tuso() << "/" << pS.mauso();
  }
  mấy cái kia thì ...

 3. #3
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Lỗi 1: Thực ra bạn không cần đến đối số n trong hàm nhap và in.
  Lỗi 2, 3, 4: Các phương thức của class vẫn có thể truy nhập biến private của class đó.

 4. #4
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  ô, hóa ra là mình khi ghi khai báo định nghĩa thì ghi nhầm

  Mã:
  void in(ps *pS, int n);
  lúc sửa lại mình quên sửa phần đó, chỉ sửa phần định nghĩa

  Mã:
  void in(ps &pS) {    std::cout << pS.tuso() << "/" << pS.mauso();}
  còn mấy chỗ kia thì mình sửa được rồi.
  Vậy mà cũng làm phiền các bạn.
  Thanks nhiều nha

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •