Như title em có đọc qua hướng dẫn cài đặt mongo c++ driver cho window tại
https://github.com/mongodb/mongo-cxx-driver/wiki/Download%20and%20Compile
Nhưng khổ cái nó hướng dẫn mông lung quá. Bác nào biết cách cài đặt chi tiết thì giúp em với. Em đang cần cài driver để truy xuất dữ liệu mongoDB từ c++