AE ai code thử bài này xem nha!! 12h30 nộp rồi AE xem giúp dùm mình!!

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 31-05-2014 lúc 10:35 AM - - -

anh em ai giup dum minh 12h30 nộp rồi @@!!!