Trích dẫn Gửi bởi prog10
À, cái này là viết theo C [IMG]images/smilies/smile.png[/IMG]

1. c và s đều là con trỏ, mà con trỏ cũng chỉ là số nên làm tính đc.
2. *c có nghĩa là giá trị của ô nhớ c.
3. Chỉ số mảng bắt đầu từ 0 nên phải trừ A.


Mã:
#include <string>//....std::string s;//.... int x=s.length();for(int i=0; i<x; ++i)   a[i-'A']++;
Cảm ơn bạn nhiều [IMG]images/smilies/smile.png[/IMG], mình hiểu rồi.