mình đang làm project cuối kì, project là game tetris (xếp gạch), game mình xuất ra chỉ là các biểu tượng trong mã Ascii, rồi mình đổ màu lên thôi. Mỉnh hỏi là có cách nào khác để tạo đồ họa đẹp hơn cho game được ko. Và mình nộp bài bằng mail cho thầy nha mọi người, nên những tool cài vào máy để làm đồ họa thì mình sợ qua máy thầy sẽ ko hiển thị được.
đây là giao diện hiện giờ mình có!