Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Đang ở
  89 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội
  Bài viết
  0

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  Giúp minh hàm sắp xếp này với

  Mã:
  #include "QuanLy.h"
  #include "string"
  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  QuanLy::QuanLy(void):NhanVien()
  {
  	pccv = 0.0f;
  }
  
  QuanLy::QuanLy(char *_ten, float _hsl, float _pc, float _pccv):NhanVien(_ten, _hsl, _pc)
  {
  	pccv = _pccv;
  }
  
  QuanLy::~QuanLy(void)
  {
  }
  
  void QuanLy::nhap()
  {
  	NhanVien::nhap();
  	cout<<"Phu cap chuc vu: "; cin>>pccv;
  }
  
  void QuanLy::xuat()
  {
  	NhanVien::xuat();
  	cout<<"Phu cap chuc vu: "<<pccv<<endl;
  }
  
  float QuanLy::tinhluong()
  {
  	return NhanVien::tinhluong() + pccv;
  }
  
  void Nhap(Nguoi **(&ng), int &n)
  {
  	int chon,i=0;
  	ng = new Nguoi*();
  
  	//Cach 1
  	/*char ht[80];
  	float hsl, pc, pccv;
  
  	do
  	{
  		system("cls");
  		cout<<"
  1.Nhan vien 
  2.Quanly 
  0.Ket thuc
  ";
  		scanf("%d",&chon);
  		switch(chon)
  		{
  			case 1:
  				cout<<"Nhap ten cua ban: ";
  				cin.ignore();
  				cin.getline(ht, 80);
  				cout<<"Nhap He so luong: "; cin>>hsl;
  				cout<<"Nhap Phu cap: "; cin>>pc;
  				ng[i++] = new NhanVien(ht, hsl, pc);
  				break;
  			case 2:
  				cout<<"Nhap ten cua ban: ";
  				cin.ignore();
  				cin.getline(ht, 80);
  				cout<<"Nhap He so luong: "; cin>>hsl;
  				cout<<"Nhap Phu cap: "; cin>>pc;
  				cout<<"Nhap Phu cap Chuc vu: "; cin>>pccv;
  				ng[i++] = new QuanLy(ht, hsl, pc, pccv);
  				break;
  			default: cout<<"
  Khong co chuc nang nay. Vui long chon Chuc nang khac";
  				break;
  		}
  	}while (chon!=0);
  	n=i;*/
  	//Het cach 1
  
  	//Cach 2
  	cout<<"Ban muon nhap bao nhieu nguoi: "; cin>>n;
  	for (i=0; i<n; i++)
  	{
  		system("cls");
  		cout<<"1.Nhan vien 
  2.Quan ly
  "; cin>>chon;
  		if (chon==1)
  		{
  			ng[i] = new NhanVien();
  			ng[i]->nhap();
  		}
  		else
  		{
  			ng[i] = new QuanLy();
  			ng[i]->nhap();
  		}
  
  	}
  	// Het cach 2
  }
  
  void Xuat(Nguoi **(&ng), int n)
  {
  	system("cls");
  	for (int i=0; i<n; i++)
  	{
  		cout<<"
  -------------------------------
  ";
  		ng[i] -> xuat();
  		cout<<"Luong: "<<ng[i]->tinhluong()<<endl;
  		if (ng[i]->tinhluong()>8500)
  		{
  			float thue=ng[i]->tinhluong()*0.1;
  			cout<<"Thue: "<<thue<<endl;
  			cout<<"Con lai: "<<ng[i]->tinhluong()-thue<<endl;
  		}
  	}
  }
  
  void sapXep(Nguoi **(&ng), int n)
  {
  	ng = new Nguoi*();
  	int i = n,c,j;
  	while(n>=1)
  	{
  		c=0;
  		for(j=0;j<i;j++)
  		if(ng[j]->tinhluong()>ng[j+1]->tinhluong())
  		{
  			ng=ng[j];
  			ng[j]=ng[j+1];
  			ng[j+1]=nguoi;
  			c=1;
  		}
  		if(c!=0) i--;
  		else break;
  	}
  }
  void main()
  {
  	Nguoi **ng;
  	int n;
  	Nhap(ng,n);
  	Xuat(ng,n);
  
  	system("pause");
  }
  QuanLy kế thừa từ NhanVien, Nhan Vien kế thừa từ Nguoi

  Bài của mình đính kèm ở bên dưới

 3. #3
  đúng rồi đó bạn, đề là:

  Nguoi(char *_ten);
  NhanVien(char *_ten, float _hsl, float _pc);
  QuanLy(char *_ten, float _hsl, float _pc, float _pccv);

 4. #4
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Giúp mình với, bài này là mẫu cho bài thi, mà sắp thi rồi [IMG]images/smilies/Cry.gif[/IMG]

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •