Trước giờ mình toàn làm cây nhị phân bằng kiếu dữ liệu số nguyên. Giờ có một bài kiểu dữ liệu SV mình không biết bắt đầu từ đâu. Mong mấy ACE giúp đỡ cho mình một bài mẫu để mình tham khảo sắp thi r !!!
Đề như sau:
Bài 1) Tạo một cây nhị phân tìm kiếm, trong đóthành phần dữ liệu của một nút là một sinh viên bao gồm các thông tin sau: Tên (chuỗi ký tự), Mã số sinh viên (kiểu số nguyên), Điểm trung bình. Hãy viết hàm thực hiện các thao tác sau:
a) Tìm một sinh viên có tên X
b) Xoá 1 sinh viên có Mã số sinh viênMSSV, nếu không có thì thông báo không có
c) Đếm số sinh viên
d) Liệt kê những sinh viên có điểm trung bình cao nhất trong lớp học.
e) Cho biết số sinh viên có điểm trung bình >=5. Nếu không có thì thông báo không có.
f) Xuất ra danh sách sinh viên theo điểm trung bình tăng dần.
Điều kiện sắp xếp theo MSSV
MONG ĐƯỢC HỖ TRỢ THKS NHIỀU [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]