C _co_so.doc

Em có bài tập C++ này đã làm rồi nhưng không chắc chắn về đáp án nên nhờ các Anh Chị giúp đỡ!
Phiền Anh Chị tải tập tin đính kèm rồi xem giúp em, kèm theo chú thích thì càng tốt ạ. Vì em mới theo học C++ nên còn nhiều cái vẫn chưa hiểu!
Em xin chân thành cảm ơn!