Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  Thắc mắc mảng cấu trúc

  Mọi người cho em hỏi code này của em sai gì mà khi em nhập thông tin thì địa chỉ nó bỏ qua ko cho nhập và phần lương thực lĩnh ko xuất. Em cảm ơn.
  #include "Khaibao.h"
  using namespace std;
  void NhapTTNV (Nhanvien &x)
  {
  cin.ignore();
  cout<<"Ho va ten Nhan Vien: ";
  cin.getline(x.HovaTen,20);
  cout<<"Phai: ";
  cin.getline(x.Phai,5);
  cout<<"Ngay sinh: ";
  cin>>x.Ngaysinh;
  cout<<"Dia chi: ";
  cin.getline(x.Address,40);
  cout<<"Luong co ban: ";
  cin>>x.Luongcoban;
  cout<<"Bao hiem xa hoi: ";
  cin>>x.BHXH;
  cout<<"Thuong: ";
  cin>>x.Thuong;
  cout<<"Phat: ";
  cin>>x.Phat;
  x.Luongthuclinh=x.Luongcoban+x.Thuong-x.BHXH-x.Phat;

  }
  void XuatTTNV (Nhanvien x)
  {
  cout<<"Thong tin chi tiet cua nhan vien: ";
  cout<<x.HovaTen<<"\t"<<x.Phai<<"\t"<<x.Ngaysinh<<" \t"<<x.Address<<"\t"<<x.Luongcoban<<"\t"<<x.BHXH << "\t"<<x.Thuong<<"\t"<<x.Phat<<"\t"<<x.Luongthu clin h<<endl;
  }
  void NhapmangTTNV (Nhanvien a[], int n)
  {
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  cout<<"Nhap NV thu: "<<i+1<<"
  ";
  NhapTTNV(a[i]);
  }
  }
  void XuatmangTTNV (Nhanvien a[], int n)
  {
  for(int i=0;i<n;i++)
  XuatTTNV(a[i]);
  }
  void SapxepLTLgiam (Nhanvien a[], int n)
  {
  Nhanvien tam;
  for (int i=0;i<n-1;i++)
  {
  for(int j=i;j>n;j++)
  {
  if(a[i].Luongthuclinh>a[j].Luongthuclinh)
  {
  tam=a[i];
  a[i]=a[j];
  a[j]=tam;
  }
  }
  }
  }

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Bạn post code đầy đủ lên đi. :|

 3. #3
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi pato24193
  Bạn post code đầy đủ lên đi. :|
  Code mình viết bạn coi dùm mình với nhé!
  #include <iostream>
  #include <math.h>
  #include <time.h>
  using namespace std;
  typedef struct Nhanvien
  {
  char HovaTen [20];
  char Phai [5];
  int Ngaysinh;
  char Address[40];
  int Luongcoban;
  int BHXH;
  int Thuong;
  int Phat;
  int Luongthuclinh;
  };
  void NhapTTNV (Nhanvien &x);
  void XuatTTNV (Nhanvien x);
  void NhapmangTTNV (Nhanvien a[], int n);
  void XuatmangTTNV (Nhanvien a[], int n);
  void SapxepLTLgiam (Nhanvien a[], int n);

  #include "Khaibao.h"
  using namespace std;
  void main ()
  {
  Nhanvien a[100];
  int n;
  do{
  cout<<"Nhap vao so luong nhan vien: ";
  cin>>n;
  if(n>100)
  cout<<"Nhap sai! Nhap lai nhe!";
  }while (n>100);
  NhapmangTTNV(a,n);
  XuatmangTTNV(a,n);
  cout<<"Danh sach nhan vien theo luong thuc linh giam: ";
  SapxepLTLgiam(a,n);
  XuatmangTTNV(a,n);
  cout<<endl;
  }

  #include "Khaibao.h"
  using namespace std;
  void NhapTTNV (Nhanvien &x)
  {
  cin.ignore();
  cout<<"Ho va ten Nhan Vien: ";
  cin.getline(x.HovaTen,20);
  cout<<"Phai: ";
  cin.getline(x.Phai,5);
  cout<<"Dia chi: ";
  cin.getline(x.Address,40);
  cout<<"Ngay sinh: ";
  cin>>x.Ngaysinh;
  cout<<"Luong co ban: ";
  cin>>x.Luongcoban;
  cout<<"Bao hiem xa hoi: ";
  cin>>x.BHXH;
  cout<<"Thuong: ";
  cin>>x.Thuong;
  cout<<"Phat: ";
  cin>>x.Phat;
  x.Luongthuclinh=x.Luongcoban+x.Thuong-x.BHXH-x.Phat;

  };
  void XuatTTNV (Nhanvien x)
  {
  cout<<"Thong tin chi tiet cua nhan vien: ";
  cout<<x.HovaTen<<"\t"<<x.Phai<<"\t"<<x.Ngaysinh<<" \t"<<x.Address<<"\t"<<x.Luongcoban<<"\t"<<x.BHXH << "\t"<<x.Thuong<<"\t"<<x.Phat<<"\t"<<x.Luongthu clin h<<endl;
  }
  void NhapmangTTNV (Nhanvien a[], int n)
  {
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  cout<<"Nhap NV thu: "<<i+1<<"
  ";
  NhapTTNV(a[i]);
  }
  }
  void XuatmangTTNV (Nhanvien a[], int n)
  {
  for(int i=0;i<n;i++)
  XuatTTNV(a[i]);
  }
  void SapxepLTLgiam (Nhanvien a[], int n)
  {
  Nhanvien tam;
  for (int i=0;i<n-1;i++)
  {
  for(int j=i;j>n;j++)
  {
  if(a[i].Luongthuclinh<a[j].Luongthuclinh)
  {
  tam=a[i];
  a[i]=a[j];
  a[j]=tam;
  }
  }
  }
  }

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •