E chào các bác ! e mới học về lập trình hướng đối tượng trong c++ thì có 1 bài như này, các bác gợi ý giúp e với.

tức là đề bài sẽ cho 1 file text có dạng là :
và cần tìm trong đó những file signature , liệt kê và in ra như bảng 1
phần sau thì quét ở file hệ thống tất cả những file nào có chứa đoạn code của signature thì in tên file đó ra
signature có dạng như này ạ : viết thì in hệ 16 sang nhị phân
[UPX V1.94 -> Markus Oberhumer & Laszlo Molnar & John Reiser * Sign.By.fly
signature = FF D5 80 A7 ?? ?? ?? ?? ?? 58 50 54 50 53 57 FF D5 58 61 8D 44 24 :: 6A 00 39 C4 75 FA 83 EC 80 E9
dấu ?? và :: là byte bất kì
hàng 1 là tên packer, hàng 2 là signature trong hệ 16
Em dùng form viết thì chỗ đọc cơ sở dữ liệu e viết để load file vào trước
button1nút loadfile)
if (Opendialog1->Execute())
{
Edit1->Text=Opendialog1->FileName;
Edit1->Selstart=Edit1->Text.Length();
};
button2 : (đọc cơ sở dữ liệu)- chỗ này thầy yêu cầu dùng readfile,để lọc ra những file nào có dạng signature giống nhau thì in ra theo bảng.
mong các bác cho e ít gợi ý với ạ.
e chưa hiểu chỗ load file vào bộ nhớ và bắt đầu đọc file ấy cần làm và viết ntn
cám ơn các bác !