Mình mắc lỗi ở chỗ không biết đọc từ tệp tin ra ngoài rồi ghi lại như thế nào. Mong m.n giúp, tks nhìu [IMG]images/smilies/clap_grin.gif[/IMG]