Mong các bác làm hộ e bài này:
Trình bày các thao tác của Quêu bằng danh sách liên kết kép(đôi), sử dụng nhập File để chứng minh.
cảm ơn [IMG]images/smilies/smile.png[/IMG])