Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1

  ai jup minh lam phan sua~ voi Xoa voi

  #include<iostream>
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  using namespace std;
  class thuoc{
  public:
  char ten[20];
  char maso[20];
  float giatien;
  char ngaynhap[20];
  public:
  thuoc();
  void nhap();
  void xuat();
  float tb();
  float getgiatien();
  float getngaynhap();

  };

  thuoc::thuoc(){
  giatien = 0.0;

  }

  float thuoc::getgiatien(){

  return giatien;
  }


  void thuoc::nhap(){
  cout << "Ten Hang ";
  cin>>ten;
  cout<<"Mso ";
  cin>>maso;
  cout<<"Giatien ";
  cin>>giatien;

  cout<<"NgayNhap ";
  cin>>ngaynhap;

  }

  void thuoc::xuat(){
  cout<<"TenHang :"<<ten<<"
  maSo:"<<maso<<"
  Gia Tien:"<<giatien<<"
  ngayNhap:"<<ngaynhap;

  }  class danhsach{
  private:
  thuoc ds[100];
  int n;
  float tb1;
  public:
  void nhapds();
  void xuatds();
  void in();
  void xoa();
  void timtheoten();
  void them();
  void menu();
  void sua();;
  friend class thuoc;
  };

  void danhsach::nhapds(){
  cout<<"nhap so luong Thuoc";
  cin>>n;
  cout<<"
  Nhap thong tin thuoc
  ";
  for(int i=0;i<n;i++)
  ds[i].nhap();
  }


  void danhsach::xuatds(){
  cout<<"
  Thong tin THUOC
  ";
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  ds[i].xuat();
  cout<<"
  ";
  }
  }  void danhsach::timtheoten()
  { int dem=0;
  char name[20];
  cout<<"
  Nhap Ten Thuoc ban muon tim ";
  cin.getline(name,50);
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  if(strcmp(ds[i].ten,name)==0)
  {
  ds[i].xuat();
  cout<<"
  ";
  dem++;
  }
  }
  if(dem==0)
  cout<<"Ko tim thay thong tin";
  }
  void danhsach::them()
  { int m;
  cout<<"
  Nhap so thuoc can them ";
  cin>>m;
  int t=1;
  while(t<=m)
  {
  /++;
  ds[n].nhap();
  t++;
  n+=1;
  }
  }

  void danhsach::menu(){

  cout<<"
  ****** QUAN LI THUOC ******
  ";
  cout<<"
  1.Nhap du lieu ";
  cout<<"
  2.Xuat du lieu ";
  cout<<"
  3.Them Thuoc ";
  cout<<"
  5.Tim Thuoc Theo Ten ";
  cout<<"
  8.Thoat khoi chuong trinh ";


  }


  int main(){
  fflush(stdin);
  danhsach t;
  t.menu();
  int cn;
  do
  {
  cout<<"
  Moi ban chon 1 chuc nang ";
  cin>>cn;
  while(cn>8||cn<1)
  {
  cout<<"
  Chuc nang ban chon ko co. Try again!! ";
  cin>>cn;
  }
  switch(cn)
  {
  case 1:
  fflush(stdin);
  t.menu();
  t.nhapds();
  break;
  case 2:
  fflush(stdin);
  t.menu();
  t.xuatds();
  break;
  case 3:
  fflush(stdin);
  t.menu();
  t.them();
  break;
  ;
  break;
  case 5:
  fflush(stdin);
  t.menu();
  t.timtheoten();
  break;


  default: cout<<"Best wishes !!!";
  }
  }while(cn!=8);
  }


  minh da lam dc 1 phan,ma phan" xoa" voi "sua~",minh k dua vao dc,bi loi~ nhiu ,ai jup minh voi

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 18-06-2014 lúc 05:47 PM - - -

  ai jiup minh voi ,mai la Nop bai roi ,ma lam k ra,jiup minh voi

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 18-06-2014 lúc 05:57 PM - - -

  minh lam xog phan Xoa roi ,can phann sua~,ai jup minh voi ,

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  ủa sao mình tìm không thấy hàm "sua" của bạn [IMG]images/smilies/dont_know.gif[/IMG]

 3. #3
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  ý bạn là cần thêm hàm sửa thông tin thuốc à ?
  thì ta cứ làm như hàm nhập thông tin nhưng trong thân main bạn hỏi tên thuốc cần sửa rồi sử dụng hàm tìm sau đó rồi nhập lại

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •