Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  Minh không hiểu sai ở đâu ????

  Code mình đây :
  Mã:
  #include<iostream>
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  #include<windows.h>
  #include<conio.h>
  
  using namespace std;
  
  class NhanVien{
  	private :
  		char *ten;
  		int tuoi;
  		float luong;
  	public :
  		NhanVien(char *ten = "" , int tuoi = 18 , float luong = 1000){
  			this -> ten = new char[60];
  			strcpy(this->ten,ten);
  			this->tuoi = tuoi;
  			this->luong = luong;
  		}
  		~NhanVien(){
  			delete[] ten;
  			tuoi = luong = 0;
  		}
  		char* getten(){
  			return ten;
  		}
  		int gettuoi(){
  			return tuoi;
  		}
  		float getluong(){
  			return luong;
  		}
  		void setten(const char *name){
  			strcpy(ten,name);
  		}
  		void settuoi(int age){
  			tuoi = age;
  		}
  		void setluong(float luong){
  			this->luong = luong;
  		}
  		void show(){
  			cout << "Ten : " << ten << endl;
  			cout << "Tuoi : " << tuoi << endl;
  			cout << "Luong : " << luong ;
  		}
  };
  
  int main(){
  	cout << "Ban co may nhan vien : "; 
  	int snv;
  	cin >> snv;
  	NhanVien *mangnv = new NhanVien[snv];
  	for(int i=0 ; i<snv ;i++ ){
  		char *ten = new char[60];
  		int tuoi;
  		float luong;
  		
  		cout << "Nhap thong tin nhan vien " << i << " : " << endl;
  		cout << "Nhap ten : ";
  		fflush(stdin);
  		cin.getline(ten,60);
  		mangnv[i].setten(ten);
  		cout << "Nhap tuoi : ";
  		cin >> tuoi;
  		mangnv[i].settuoi(tuoi);
  		cout << "Nhap luong : ";
  		cin >> luong;
  		mangnv[i].setluong(luong);
  		delete[] ten;
  	}
  	//getch();
  	system("cls");
  	int min;
  	for(int i=0 ;i<snv ;i++){
  		min = mangnv[0].gettuoi();
  		if(min < mangnv[i].gettuoi()) min = i;
  	}
  	cout << "Nhan vien gia nhat la: " << endl;
  	mangnv[min].show();
  	getch();
  	system("cls");
  	cout << "Nhap ten muon tim: ";
  	char *ften = new char[60];
  	fflush(stdin);
  	cin.getline(ften,60);
  	cout << "Thong tin nhan vien can tim: ";
  	for(int i=0 ;i<snv ;i++){
  		if(strcmp(mangnv[i].getten(),ften) == 0) mangnv[i].show();
  	}
  	return 0;
  }
  Mình không hiểu sai ở chỗ nào nhưng khi debug thì đến hàm show() trong nó đến lệnh cout << ten thì run-time .[IMG]images/smilies/21.gif[/IMG][IMG]images/smilies/21.gif[/IMG][IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]


 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  ^ Bạn đang sử dụng constructor không tham số!

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •