Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: danh sach lien ket

 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  danh sach lien ket

  Em mới học c++ mong các a c sữa lổi giúp
  đề: nhập xuất phân số trong danh sách liên kết
  code:
  #include <stdlib.h>
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <iostream>
  using namespace std;

  typedef int ElementType;

  typedef struct Node
  {
  ElementType Element;
  Node *Next;
  }pNode;

  typedef Node *PtrToNode;
  typedef PtrToNode Position;
  typedef PtrToNode List;

  void Makenull_List( List &L );
  int IsEmpty_List( List L );
  int IsLast( Position P);
  Position Locate( ElementType X, List L );
  void Delete_List( ElementType X, List L );
  Position LocatePrevious( ElementType X, List L );
  void Insert_List( ElementType X, Position P, List L );
  void Delete_All_List( List L );
  Position Header( List L );
  Position First_List( List L );
  Position End_List( List L);
  Position Advance( Position P );
  ElementType Retrieve( Position P );
  void Read_List(List L);
  void Write_List(List L);
  void Sort_List(List L);


  /* MAIN PROGRAM */
  int main()
  {
  List L;

  printf("
  Nhap vao danh sach
  ");
  Makenull_List(L);
  Read_List(L);
  printf("
  Danh sach vua nhap
  ");
  Write_List(L);
  printf("
  Danh sach thu nhat sau khi sap xep
  ");
  //Sort_List(L);
  Write_List(L);
  getch();
  return 1;

  }

  /* Cai dat cac ham*/
  /*Tao 1 danh sach rong*/
  void Makenull_List(List &L)
  {
  L = new Node;
  if (L== NULL){
  printf("Khong du bo nho");
  exit(1);
  }
  L->Next = NULL;
  }

  /* Kiem tra danh sach rong? */
  int IsEmpty_List( List L )
  {
  return L->Next == NULL;
  }

  /* Kiem tra P co tro den phan tu cuoi cua ds khong? */

  int IsLast( List P )
  {
  return P->Next == NULL;
  }

  /* Tim vi tri phan tu x trong ds */

  Position Locate( ElementType X, List L )
  {
  Position P;

  P = L->Next;
  while( P != NULL && P->Element != X )
  P = P->Next;

  return P;
  }

  /* Xoa 1 phan tu */
  void Delete_List( ElementType X, List L )
  {
  Position P, TmpCell;
  P = LocatePrevious( X, L );
  if( !IsLast(P) )
  {
  TmpCell = P->Next;
  P->Next = TmpCell->Next;
  free( TmpCell );
  }
  }

  /* Tim vi tri cua phan tu X */
  Position LocatePrevious( ElementType X, List L )
  {
  Position P;

  P = L;
  while( P->Next != NULL && P->Next->Element != X )
  P = P->Next;

  return P;
  }


  /* Chen 1 phan tu vao danh sach */
  void Insert_List( ElementType X, List P, List L )
  {
  Position TmpCell;
  TmpCell = new Node;

  if (TmpCell == NULL)
  {
  printf("Khong du bo nho");
  exit(1);
  }
  TmpCell->Element = X;
  TmpCell->Next = P->Next;
  P->Next = TmpCell;
  }


  /* Tim phan tu header */
  Position Header( List L )
  {
  return L;
  }

  /* Tim phan tu dau tien */
  Position First_List( List L )
  {
  return L->Next;
  }

  /* Tim phan tu ke tiep */
  Position Advance( Position P )
  {
  return P->Next;
  }

  /* Tim gia tri cua 1 phan tu */
  ElementType Retrieve( Position P )
  {
  return P->Element;
  }

  /* Nhap danh sach */
  /* Nhap danh sach */
  /* Gia su gia tri cac phan tu la so nguyen - int */
  typedef struct phanso
  {
  int tuso;
  int mauso;
  }phanso;

  void Read_List(List L)
  {
  int i,n,tuso,mauso;
  ElementType x;
  Position P;
  printf("So phan tu cua danh sach = ");
  scanf("%d",&n);
  P = Header(L);
  i = 1;
  while(i<=n)
  {

  printf("Tu so cua phan so %d = ",i);
  scanf("%d",&tuso);
  printf("Mau so cua phan so %d = ",i);
  scanf("%d",&mauso);
  Insert_List(x,P,L); //Chen x vao sau vi tri P
  P = P->Next;
  //P->Next = NULL;
  i++;
  }
  }


  /* In danh sach */
  void Write_List(List L)
  {
  Position P;
  int i,tuso,mauso;
  if(!IsEmpty_List(L))
  {
  P = First_List(L);
  while(P != NULL)
  {
  printf("ps thu %d",i);
  scanf("%2d/%2d",P->Element.tuso,P->Element.mauso);
  P = P->Next;
  }
  }
  else
  printf("List is empty!");
  printf("
  ");
  }

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  bạn ơi ! bạn phải up lỗi lên chứ ![IMG]images/smilies/waiting.gif[/IMG]

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •