trong visua studio thì trên google có hướng dẫn, nhưng mà trong dev c thì em tìm mãi không ra, ai chỉ cho em cách tạo 1 file .h, ví dụ như là class.h chẳng hạn ạ, em cảm ơn