bình thường đọc file text trên máy thì thành vấn đề, nhưng bây giờ mình muốn đọc 1 file trên mạng vd: http://doimain.com/file.txt thì chịu chết
ai có code đơn giản cho mình với