mình đang làm cái npapi plugin với c++; mình build thành công, mình lấy file .dll với cái manifest.json đóng thành file crx để add lên chrome; mình tạo 1 file test.html, ở đây mình đã gọi được hàm trong cái dll kia, nhưng không thể chuyển tham số vào, ai có kinh nghiệm về vấn đè này chỉ giúp mình với.
thanks