Tình hình là e mới bập bẹ lập trình C/C++ đang làm cái game thử xem sao mà cần dùng đến cái bàn phím với con chuột nhưng không biết code sao. Giống như có một ma trận ô vuông mình dùng phím di chuyển qua ô này ô kia rồi enter nó ra cái gì đấy hay click chuột vào 1 ô nó ra cái gì đấy ạ. E đã kiếm mỏi mắt mà chưa tìm được tài liệu. Mong các bác giúp e với. E đang cần gấp ạ.
E đang dùng Visual Stdio 2013.
Tks các bác.