mấy bạn cho hỏi cách để hiện 1 form tự động thông báo trong c#..giống như khi mình chát yahoo nếu có ai online nó sẽ hiện 1 bảng thông báo..bên c# làm thế nào mình cho khoảng thời gian ví dụ hiện tại là 6h thì tới 6h15 nó tự động đẩy ra cái bảng thông báo ví dụ"bây jo là 6h15"...ai giúp mình với