các ae giúp mình với. mình muốn làm cho chương trình chạy . thì chạy dialogbox trước để cho người dùng đăng nhập thì làm như thế nào hả ae.