ai cho mình hỏi về hàm vẽ điểm trong chế độ đồ họa với [IMG]images/smilies/online.gif[/IMG]