Chào các bạn mình mới học về C+ và đang học đến phần xủ lí tệp tin(file).Theo mình biết co 2 loại lưu dữ liệu vào tệp là lưu vào file TEXT và file nhị phân.NHung khi mình lưu vào 1 gói dữ liệu (struct) vào file nhị phân và TExT thì đều bị lỗi phông chữ ,không thể đọc được.Liệu còn kiểu lưu dữ liệu nào không khác 2 kiểu trên ko ,xin mọi người ý kiến