Dear all member,

Hiện tại bên mình đang cần tuyển số lượng nhiều lập trình viên Java và Java hoặc PHP Team leader cho công ty nước ngoài, làm việc tại Hồ Chí Minh theo một số yêu cầu sau:

1. Java developer: ít nhất nữa năm hoặc 1 năm kinh nghiêm lập trình trên ngôn ngữ Java. Lương: 8-10 triệu. Chỉ yêu cầu tiếng anh đọc hiểu tài liệu, không cần lưu laots vì đã có thông dịch viên
2. Java/PHP Team Leader: ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm ở vị trí team leader. Lương: 12-16 triệu. Tiếng anh đọc hiểu tài liệu, không cần lưu laots vì đã có thông dịch viên

Bạn nào đang muốn tìm công việc mới với môi trường năng động thì gởi CV cho mình vào địa chỉ email anhtrinh@firstalliances.net, p: +84 8 39 10 20 80 ext: 203
Thanks