Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 12
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  Vẽ tam giác pascal dùng hàm trên C++???


 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Mã:
  #include <stdio.h> int TinhGiaiThua( int n ){  if( 0 == n )      return 1;  return n*TinhGiaiThua( n-1 );} int TinhToHop( int k, int n ){  return TinhGiaiThua( n )/(TinhGiaiThua( k )*TinhGiaiThua( n - k ));} void VeTgPascal( int h ){  int i, j;    for( i = 0; i < h; i++ )  {    for( j = 0; j <= i; j++ )      printf( "%4d", TinhToHop( j, i ) );    printf( "
  " );  }} int main(){  int h;   do  {    printf( "Nhap do cao tam giac Pascal: " );    scanf( "%d", &h );  }  while( h <= 0 );    printf( "Tam giac Pascal co do cao %d:
  ", h );  VeTgPascal( h );    return 0;}

 3. #3
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Bài này phần tính tổ hợp còn có một cách nữa là dựa vào tính chất C(k,n)+C(k+1,n)=C(k+1,n+1) để tính. Với C(0,n)=C(n,n)=1.
  Mã nguồn PHP:
  int TinhToHop(int m,int n){ if ((m==n)||(m==0))return 1; else return(TinhToHop(m,n-1)+TinhToHop(m-1,n-1));}  

 4. #4
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Truy hồi theo cách 2 vòng for để tính tổ hợp nhanh hơn nhiều [IMG]images/smilies/biggrin.png[/IMG]

 5. #5
  Mình có code đây bạn thử xem:

  #include <conio.h>>
  #include<stdio.h>
  const int MAX_SIZE = 10;
  void calPascal(int a[][MAX_SIZE], int n);
  void printPascal(int a[][MAX_SIZE], int n);

  int main()
  {
  int a[MAX_SIZE][MAX_SIZE];

  int n;
  printf( "n = ");
  scanf("%i",&n);

  calPascal(a, n);
  printPascal(a, n);

  printf("
  ");
  getch();
  return 0;
  }

  void calPascal(int a[][MAX_SIZE], int n)
  {
  for (int i = 0; i <= n; i++) {
  a[i][0] = 1;
  }

  for (int i = 1; i <= n; i++) {
  for (int j = 1; j <= i; j++) {
  a[i][j] = a[i - 1][j - 1] + a[i - 1][j];
  }
  }
  }
  void printPascal(int a[][MAX_SIZE], int n)
  {

  for (int i = 0; i <= n; i++) {
  for (int j = 0; j <= i; j++) {
  printf("%5i" ,a[i][j]);
  }


  }
  }

 6. #6
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Mình thấy thuật toán của bạn rất hay, bạn chỉ cần chú ý chỉ số mảng bắt đầu từ 0 và kết thúc tại n-1.

  Mã:
  void calPascal(int a[][MAX_SIZE], int n){  for (int i = 0; i < n; i++) ////  {    a[i][0] = 1;  }      for (int i = 1; i < n; i++)   {    a[i][i] = 1;   ////    a[i][i+1] = 0;  ////    for (int j = 1; j < i; j++) ////    {        a[i][j] = a[i - 1][j - 1] + a[i - 1][j];    }  }}void printPascal(int a[][MAX_SIZE], int n){  for (int i = 0; i < n; i++) ////  {    for (int j = 0; j <= i; j++)     {      printf("%5i" ,a[i][j]);    }    printf( "
  " ); //   } }

 7. #7
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Để ý là 1 dòng thứ i đc tính theo dòng thứ i-1, => chỉ cần dùng mảng a[2][n] là đủ.

  Mã:
  void pascal(int n){  int* p[2], p1, p2;  p[0] = new int[n];  p[1] = new int[n];   for (int i = 0; i<n; i++){    int k = i%2;    p[k][0] = p[k][i] = 1;    if (i>0){      cout<<1 <<' ';      for (int j = 1; j<i; j++){        p[k][j] = p[1-k][j-1] + p[1-k][j];        cout <<p[k][j] <<' ';      }    }    cout<<1 <<endl;  }   delete[] p[0];  delete[] p[1];}
  Mã:
  pascal(4);

 8. #8
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  mấy pác xem rồi góp ý giúp với, em mới bắt đầu học c++

  #include<iostream.h>
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<iomanip.h>
  unsigned int a[10][10];
  int i,j,n;
  main()
  {
  cout<<"Nhap so hang cua tam giac: ";cin>>n;
  for (j=0;j<=n-1;j++)
  {
  a[j][0]=1;
  }
  for (i=0;i<=n-1;i++)
  {
  for(j=1;j<=i;j++)
  {
  a[i][j]=a[i-1][j]+a[i-1][j-1];
  }
  }
  for (i=0;i<=n-1;i++)
  {
  for(j=0;j<=i;j++) {cout<<a[i][j]<<setw(6);}
  cout<<"
  ";
  }
  getch();
  return 0;
  }

 9. #9
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  //Vì mình không biết cách nào ngoài vòng lặp for nên sẽ hơi khó hiểu. Ai có cách nào hay thì chia sẻ cho mình nũa nhé. Cái này là mình viết trong C#...

  private static void Main(string[] args)
  {

  int n, gt, gt1, gt2, dem, cal,l;
  Console.Write("Enter Number: ");
  n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  for (int i = 0; i <= n; i++)
  {
  //(gt/(gt1*gt2)
  gt = 1;
  gt1 = 1;
  gt2 = 1;
  for (int j = 0; j <= i; j++)
  {
  #region tim gt

  l = j;
  if (j == 0)
  {
  l = 1;
  }
  gt = gt * l;


  #endregion

  }
  //Console.Write("{0}", gt1);
  #region tim gt1 va gt2 trong cung 1 for
  for (int j = 0; j <= i; j++)
  {
  #region tim gt1

  dem = (i - j);
  if (dem==0)
  {
  dem = 1;
  }
  for (int k = 1; k <= dem; k++)
  {
  gt1 = gt1*k;
  }  //Console.Write("gt1:{0} ", gt1);
  #endregion

  #region tim gt2

  l = j;
  if (j==0)
  {
  l=1;
  }

  gt2 = gt2*l;

  #endregion
  cal = gt / (gt1 * gt2);
  Console.Write(" {0}", cal);
  gt1 = 1;

  }
  #endregion

  Console.WriteLine();

  }
  Console.ReadLine();
  }

 10. #10
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi nammae
  Mình thấy thuật toán của bạn rất hay, bạn chỉ cần chú ý chỉ số mảng bắt đầu từ 0 và kết thúc tại n-1.

  Mã:
  void calPascal(int a[][MAX_SIZE], int n){  for (int i = 0; i < n; i++) ////  {    a[i][0] = 1;  }      for (int i = 1; i < n; i++)   {    a[i][i] = 1;   ////    a[i][i+1] = 0;  ////    for (int j = 1; j < i; j++) ////    {        a[i][j] = a[i - 1][j - 1] + a[i - 1][j];    }  }}void printPascal(int a[][MAX_SIZE], int n){  for (int i = 0; i < n; i++) ////  {    for (int j = 0; j <= i; j++)     {      printf("%5i" ,a[i][j]);    }    printf( "
  " ); //   } }
  cái [] nghĩa là j vậy bạn, mình cũng mới học C, nhưng k thấy có dấu đó

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •