Bài 1: Có 3 con chuột túi đúng trên trục hoành ở tọa độ nguyên x1, x2, x3 và chơi trò chơi sau: Tại mỗi bước một con chuột ở bên ngoài sẽ nhảy vào điểm có tọa độ nguyên giữa hai con chuột còn lại. Mỗi lần như vậy được gọi là một bước. Hỏi rằng trò chơi có thể diễn ra tối đa bao nhiêu bước?

Bài 2: Một robot cần di chuyển dọc theo một đường thẳng từ vị trí A đến vị trí B cách nhau N mét. Ban đầu robot đứng yên, mỗi lần thay đổi vận tốc nó có thể giữ nguyên vận tốc hiện có, tăng hoặc giảm vận tốc đi 1 đơn vị. Robot chỉ có thể tây đổi vận tốc tại các thời điểm nguyên. Khi đến điểm B robot phải giảm được vận tốc về 0. Hỏi rằng thời gian tối thiểu mà robot di chuyển từ A đến B là bao nhiêu? Ví dụ đoạn 32 mét nó cần phải mất 11 giây (phương án thay đổi vận tốc ở các giây này như sau: 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1).
Dữ liệu nhập từ bàn phím số nguyên dương N<=10^9 và in ra màn hình thời gian ngắn nhất tìm được.

Bài 3: Nền nhà bác Ba có thể mô tả như là một lưới các ô vuông và theo thiết kế sẽ được lát bằng hai loại gạch. Một loại dùng để lát các viên gạch đường viền, loại còn lại lát các viên gạch bên trong. Viết chương trình biết số gạch lát viền, tính được cần phải mua ít nhất bao nhiêu viên gạch bên trong để trong mọi trường hợp số gạch này vẫn đủ dùng để lát kín nền nhà bác Ba. Ví dụ có 12 viên gạch đường viền thì Bờm phải mua 4 viên gạch bên trong (dự trù cho trường hợp xấu nhất). Dữ liệu nhập từ bàn phím số nguyên dương A<=10^4 là tổng số gạch đường viền, in ra màn hình số lượng viên gạch lát nền bên trong cần phải mua (dữ liệu đảm bảo bài toán luôn có nghiệm).

Em mới nhập môn được ba tuần nên mong mọi người viết chương trình cơ bản... Thanks nhiều!