em có bài tập viết code đếm số phần tử có trong file txt. Cách đọc file txt vs ghi file thì ok hết rôi. em chỉ kẹt cái làm sao cho nó đếm được số phần tử có trong file txt. VD: trong file txt có chứa 10 20 30 40 50 60 thì nó đếm được 6 phần tử và nếu có thêm hay bớt số trong file txt thì nó cũng phải đếm ra được. Mình không được phép biết trước số phần tử.
Em cũng có tìm dc 1 bạn đã đăng thắc mắc như em lên và đã làm được nhưng lại không đăng code đúng lên nên em lập thớt hỏi các bác. Thanks các bác nhiều.