Mình ham mê công nghệ từ năm mình lên lớp 6.Mình cũng chỉ được biết sơ sơ về 1 lập trình viên. Bây giờ mình muốn trở thành 1 lập trình viên giỏi thì nên bắt đầu từ đâu và những yếu tố cần thiết để trở thành 1 lập trình viên thì cần những yếu tố nào? Hy vọng mọi người giúp mình để mình sớm hiện thực hóa ước mơ của mình. Xin Cảm Ơn!