Ban đầu thì chạy bình thường, nhưng sau khi mình cài diệt virus KIS 2015 vào thì " f10" visual báo như hình và không cho chạy, còn chạy Ctr+f5 thì vẫn bình thường..Mọi người xem giúp mình với, thanks all


P/s: Không biết nên đăng vào đâu nên có đăng sai chỗ mọi người bỏ qua giúp nhé.