Em ko biết nhờ thế này có phạm luật không nhưng em có mấy bài tập này nhờ các sư huynh làm giúp. Em sắp phải thi rồi ạ. Xin cảm ơn các sư huynh