[TEX]Như title. Thầy giáo em mới giao bài. Có m viên xanh, n viên bi đỏ, k viên bi vàng. Hãy sắp xếp m+n+k viên bi sao cho sắp xếp theo thứ tự hàng dọc đỏ xanh vàng.[/TEX]