Class thẻ ATM gồm : số tài khoản,năm mở thẻ,thời hạn sử dụng (số nguyên dương),tên tài khoản,password,số dư.

a.nhập danh sách ATM.
b.xuất danh sách ATM.
c.cho biết danh sách ATM đã mở trước năm 2000.
d.trừ 5000 đối với sổ dư của mỗi thẻ ATM trong danh sách.
e.nhập vào 1 tài khoản và password tìm và xuất (nếu có)thông tin thẻ ATM trong danh sách.
f.cho biết danh sách thẻ ATM hết hạn.
g,sắp xếp giảm dần theo sổ dư,nếu sổ dư bằng nhau thì sắp xếp tăng dần theo tên tài khoản.

nhập xuất,thì mình tự làm được rồi bác nào gợi ý cách giải mấy câu còn lại dùm nha giải được thì code lên càng tốt [IMG]images/smilies/online.gif[/IMG] đang cần gấp thanks nhiều !