Chào các bạn như tiêu đề thì mình thắc mắc không biết làm sao để xài được thư viện "libxml" trong visual c++? Mong các bạn giúp!