Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  bài toán này trong c giải quyết thê nào ạ

  (Cài đặt bởi mảng)
  a. Nhập một dãy số nguyên
  b. Hiện thị dãy số vừa nhập
  c. Thêm một số nguyên vào vị trí bất kỳ
  d. Xóa 1 phần tử khỏi dãy số tại vị trí bất kỳ
  e. Tìm xem phần tử x có trong dãy số đó hay không?

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include <iostream>
  void Nhap (int A[], int &n){
  printf ("
  Nhap so phan tu mang n:");
  scanf ("%d", &n);
  for ( int i=1; i<=n;i++){
  printf ("
  Nhap A[%d] = ", i);
  scanf ("%d", &A[i]);
  }
  }
  void Xuat( int A[], int n){
  for (int i=1; i<=n; i++)
  printf ("%3d", A[i]);
  }
  void Chen(int A[],int &n,int x,int k){
  if (n>=k){
  A[n+1]=A[n];
  int n1=n-1;
  Chen(A,n1,x,k);
  }
  else A[k]=x;
  n++;
  }
  void Xoa(int A[], int &n, int a){
  for ( int i=a; i<=n; i++)
  A[i]=A[i+1];
  n--;
  }
  void Kiemtra(int A[],int n, int x){
  int dem=0;
  for (int i=1; i<=n;i++)
  if (A[i]==x) {
  printf ("
  so %d la 1 phan tu trong day",x);
  break;
  } else
  dem++;
  if (dem==n) printf ("
  so %d khong phai phan tu trong day",x);
  }
  main(){
  int A[100], n,b,k,a,x;
  Nhap(A,n);
  Xuat(A,n);
  printf ("
  Nhap gia tri chen b= ");
  scanf("%d", &b);
  printf ("
  Nhap vi tri chen k= ");
  scanf("%d", &k);
  Chen(A,n,b,k);
  Xuat(A,n);
  printf ("
  Nhap vi tri xoa a= ");
  scanf("%d", &a);
  Xoa(A,n,a);
  Xuat(A,n);
  printf ("
  Nhap x:");
  scanf ("%d", &x);
  Kiemtra(A,n,x);
  getch();
  }

 3. #3
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Hè đang rãnh rỗi giúp bạn chơi cò gì liên hệ https://www.facebook.com/profile.php?id=100005503931777 để mình giúp đỡ thêm
  #include <iostream>
  using namespace std;
  void nhapMang(int *&a, int &n)
  {
  cout << "input n: ";
  cin >> n;
  a = new int[n];
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
  cout << "nhap phan tu thu "<< i << ": ";
  cin >> a[i];
  }
  }

  void xuatmang(int *a, int n)
  {
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
  cout << a[i] << " ";
  }
  }

  //Them mot so nguyen vao vi tri bat ki
  void themVaoVT(int *&a, int &n, int x, int vt)
  {
  for(int i = n + 1; i > vt; i--)
  {
  a[i] = a[i - 1];
  }
  a[vt] = x;
  n++;
  }

  //xoa mot phan tu khoi vi tri bat ki
  void xoaKhoiVt(int *&a, int &n, int vt)
  {
  for(int i = vt; i < n; i++)
  {
  a[i] = a[i+1];
  }
  n--;
  }
  //xem xet phan tu x co trong vi tri do khong
  bool kiemTraX(int *a, int n, int x)
  {
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
  if(a[i] = x){
  return true;
  break;
  }
  }
  return false;
  }
  void main()
  {
  int *a;
  int n;
  int x;
  int vt;
  cout << "Input elements ";
  nhapMang(a, n);
  cout << endl << "Mang la: ";
  xuatmang(a, n);
  cout << "Nhap phan tu can chen: ";
  cin >> x;
  cout << "Nhap vi tri can chen: ";
  cin >> vt;
  themVaoVT(a, n, x, vt);
  xuatmang(a, n);
  cout << "nhap vao vi tri can xoa: ";
  cin >> vt;
  xoaKhoiVt(a, n, vt);
  xuatmang(a, n);
  }

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 27-08-2014 lúc 07:45 PM - - -

  [IMG]images/smilies/cool.png[/IMG][IMG]images/smilies/cool.png[/IMG]
  Mã:
  #include <iostream>
  using namespace std;
  void nhapMang(int *&a, int &n)
  {
  	cout << "input n: ";
  	cin >> n;
  	a = new int[n];
  	for(int i = 0; i < n; i++)
  	{
  		cout << "nhap phan tu thu "<< i << ": ";
  		cin >> a[i];
  	}
  }
  
  void xuatmang(int *a, int n)
  {
  	for(int i = 0; i < n; i++)
  	{
  		cout << a[i] << " ";
  	}
  }
  
  //Them mot so nguyen vao vi tri bat ki
  void themVaoVT(int *&a, int &n, int x, int vt)
  {
  	for(int i = n + 1; i > vt; i--)
  	{
  		a[i] = a[i - 1];
  	}
  	a[vt] = x;
  	n++;
  }
  
  //xoa mot phan tu khoi vi tri bat ki
  void xoaKhoiVt(int *&a, int &n, int vt)
  {
  	for(int i = vt; i < n; i++)
  	{
  		a[i] = a[i+1];
  	}
  	n--;
  }
  //xem xet phan tu x co trong vi tri do khong
  bool kiemTraX(int *a, int n, int x)
  {
  	for(int i = 0; i < n; i++)
  	{
  		if(a[i] = x){
  			return true;
  			break;
  		}
  	}
  	return false;
  }
  void main()
  {
  	int *a; 
  	int n;
  	int x;
  	int vt;
  	cout << "Input elements ";
  	nhapMang(a, n);
  	cout << endl << "Mang la: ";
  	xuatmang(a, n);
  	cout << "Nhap phan tu can chen: ";
  	cin >> x;
  	cout << "Nhap vi tri can chen:  ";
  	cin >> vt;
  	themVaoVT(a, n, x, vt);
  	xuatmang(a, n);
  	cout << "nhap vao vi tri can xoa: ";
  	cin >> vt;
  	xoaKhoiVt(a, n, vt);
  	xuatmang(a, n);
  }

 4. #4
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Để làm được những dạng toán này tôi khuyên bạn nên tham khảo các kỹ thuật xử lý vế mảng :


 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •