1, Đợt thi vừa rồi mình gặp một vấn đề về vào ra file mong mọi người giúp đỡ:
+ MÌnh có 1 file txt như sau:
Chuẩn hóa xâu sau gồm có cả nhiều dấu cách và dấu xuống dòng
Như đoạn này !

+ Giờ làm sao mình có thể nhập 2 xâu
s1 = " Chuẩn hóa xâu sau gồm có cả nhiều dấu cách và dấu xuống dòng"
và s2 = " Như đoạn này !"

=> =D