Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  Lập trình C++ tính tích 2 ma trận!

  [IMG]images/smilies/laughing.gif[/IMG] BT tính tích 2 ma trận

  Mã:
  #include <iostream>#include <cstdlib>#include <iomanip>using namespace std; void nhanmt(int x[10][10],int y[10][10],int z[10][10],int m,int n, int p){  int i, j, k ;  for (i = 1; i <= m; i++)  for (j = 1; j <= p; j++)  {    z[i][j] = 0;    for(k = 1;k <= p;k++)    z[i][j] = z[i][j] + x[i][k]*y[k][j];        }    cout <<"Tich hai ma tran vua nhap la "<<endl;    for(i = 1;i <= m;i++)      for(j = 1;j <= p;j++){        cout <<setw(4)<<z[i][j]<<setw(4);        if(j == n)        cout <<endl;      }  } main(){  int i,j;  int a[10][10], b[10][10], c[10][10] ;  int m, n, p ;  cout <<"Nhap so hang va so cot cua hai ma tran ";  cout << "m, n, p = " ; cin >> m >> n >> p ; // m ,n la hang va cot cua ma tran thu nhat; p la cot cua ma tran thu hai  for (i = 1; i <= m; i++)  for (j = 1; j <= n; j++){    cout << "a[" << i << "," << j << "] = " ;    cin >> a[i][j] ;  }  cout <<"Nhap ma tran thu hai "<<endl;  for (i = 1; i <= n; i++)  for (j = 1; j <= p; j++){    cout << "b[" << i << "," << j << "] = " ;    cin >> b[i][j];  }  nhanmt(a,b,c, m, n, p);  return 0;}
  [IMG]images/smilies/online.gif[/IMG]

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  mình cũng vừa làm xong lên thỳ bạn làm . mọi người xem code nèo ! @@
  không bằng bạn mình k phân hàm !!^^
  Mã:
  #include<iostream>
  #include<string>
  #include<windows.h>
  using namespace std;
  int main()
  {
  	int sum=0;
  	int a[10][10];
  	int b[10][10];
  	int c[10][10];
  	int x,y;	
  	int n,m;
  	cout<<"nhap so luong hang mang 2 chieu a : ";
  	cin>>n;
  	fflush(stdin);
  	cout<<"nhap so luong cot mang 2 chieu a : ";
  	cin>>m;
  	for(int i=1;i<=n;i++)
  		for(int j =1;j<=m;j++)
  			{
  				cout<<"phan tu thu ("<<i<<","<<j<<") la : ";
  				cin>>a[i][j];
  				
  			}
  	cout<<"nhap so luong hang mang 2 chieu b : ";
  	cin>>x;
  	fflush(stdin);
  	cout<<"nhap so luong cot mang 2 chieu b : ";
  	cin>>y;
  	if(x!=m){
  		cout<<" 2 Ma tran khong nhan duoc !
  ";
  		return 0;
  	}
  	for(int i=1;i<=x;i++)
  		for(int j =1;j<=y;j++)
  			{
  				cout<<"phan tu thu ("<<i<<","<<j<<") la : ";
  				cin>>b[i][j];
  				
  			}
  	for(int i=1;i<=n;i++)
  		for(int j =1;j<=y;j++)
  			{	
  				for(int k=1;k<=m;k++)
  				{
  					sum+=a[i][k]*b[k][j];
  				}
  				c[i][j]=sum;
  				sum=0;
  			}
  	system("cls"); 
  	for(int i=1;i<=n;i++){
  		for(int j =1;j<=y;j++)
  			cout<<c[i][j]<<" ";	
  		cout<<endl;
  	}
  
  	
  	return 0;
  }

 3. #3
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Tham khảo thêm về lý thuyết ma trận : 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •