Có câu hỏi này mong mọi người giúp ah:
1.Tìm các số Fibonaci càng nhiều càng tốt
2. Bài toán sinh thỏ; Bài toán chuyển bi; bài toán leo cầu thang