Đề mình đặt ra (Các bạn có thể góp ý về đề nhé). Cùng làm cho vui rồi chia sẻ code giao lưu ^^

Bài 4: ỨNG DỤNG STACK (ngăn xếp) .Viết CT sắp hàng lên xe tải HYUNDAI nặng 2,5 tấn.

1/ .Khai báo tên hàng,xuất xứ kiểu char , số lượng cùng loại,seri( seri ko trùng nhau),cân nặng (kg) riêng 1 sản phẩm mỗi loại ( VD 5 bao đá thì chỉ lấy cân nặng 1 bao ) kiểu int
2/ .Chất hàng lên xe DONGFENG sao cho thêm hàng quá 1000kg ( 1 tấn) thì ko được phép cho lên thêm .
3/ .Sắp xếp hàng theo thứ tự trọng lượng nặng dưới cùng và giảm dần lên trên
4/ .Tính xem toàn bộ trọng lượng xe tải sau khi chất hàng hóa lên là bao nhiêu?
5/ .Lấy hàng hóa ra theo cách nhẹ nhất lấy ra trước
6/ Lấy hàng hóa ra tùy ý với tên hàng và seri người dùng nhập.
7/ Kiểm tra xem loại hàng có tên và số seri bạn cần tìm có trong xe hay ko?
8/ .Bỏ bớt hàng túy ý ( bỏ theo số lượng cùng loại của 1 hàng, bỏ theo tên hàng,số seri ,...)
9/ .Lấy toàn bộ hàng xuống 1 trong 2 xe.
10/.Kết thúc chương trình