Khi em compile trên máy nhà trường thì chỉ cần iostream nhưng khi compile cùng code đó, trên cùng IDE DevC trên laptop của mình thì phải thêm stdlib.h mới được là sao ak? em cám ơn